Ngôn ngữ lập trình website chuyên nghiệp hiện nay có rất nhiều cái tên nổi bật. Mỗi ngôn ngữ lại có một bộ từ khóa và cú pháp riêng để thực hiện những nhiệm vụ bằng những cách thức riêng và mang tính độc đáo khác nhau. Vì thế chúng luôn có lượng người dùng khá lớn và cộng đồng riêng cho mình.

Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ thử phát họa một cái nhìn cơ bản với ba ngôn ngữ lập trình phổ biến: PHP, Ruby, Python về điểm giống và khác nhau, cách thức sử dụng và làm thế nào để phát triển những website chuyên nghiệp từ những ngôn ngữ đó.

dd013 3

PHP ( Hypertext Preprocessor ) : Ngôn ngữ kịch bản phổ biến nhất

Là một ngôn ngữ kịch bản máy chủ được thiết kế bởi Rasmus Lerdorf. Nó rất mạnh mẽ để tạo ra các tính năng tương tác hay trang web động. Với những tính chất như nhanh chóng, linh hoạt, phổ biến, mạnh mẽ ... khiến nó trở thành ngôn ngữ kịch bản phù hợp với mọi thể loại website chuyên nghiệp dù lớn hay nhỏ dù dễ hay khó.

dd013 2

 

+ Ưu điểm

 • Là ngôn ngữ miễn phí được cấp phép lưu hành.

 • Nhanh chóng, dễ học cho người mới bắt đầu.

 • Có cộng đồng người dùng và nhà phát triển rộng lớn.

 • Hỗ trợ đa phần các cơ sở dữ liệu.

 • Luôn có sẵn số lượng lớn các phần mở rộng và mã nguồn.

 • Cho phép thực thi ngôn ngữ trong môi trường hạn chế.

 • Có thể triển khai trên hầu hết các máy chủ web.

 • Hoạt động trên hầu hết các hệ điều hành và nền tảng.

+ Nhược điểm

 • Không thích hợp để lập trình các ứng dụng trên máy tính.

 • Nhưng lỗi xử lý cơ bản vẫn chưa khắc phục hết.

 • Các thông số cấu hình khác nhau trên toàn cầu có thể thay đổi ngữ nghĩa, làm phức tạp khi triển khai và sự linh hoạt.

 • Độ rủi ro hơn các ngôn ngữ lập trình khác.

+ Ai đã sử dụng PHP?

 • Zend

 • Yahoo

 • Facebook

 • Google

 • NASA

 • W3C

+ Độ phổ biến

Theo Wikipedia, cho đến tháng 01/2013, PHP đã được cài đặt trên hơn 240 triệu website chuyên nghiệp ( 39% trên số lượng khảo sát ) và 2,1 triệu máy chủ web.

 

Python: Ngôn ngữ lập trình thông dịch

Là một ngôn ngữ lập trình bật cao đang được sử dụng rộng rãi (nhưng cũng được sử dụng trong một loạt các ngôn ngữ không phải mã kịch bản). Python hình thành vào cuối những năm 1980 bởi Guido van Rossum và được thiết kế nhằm mục đích diễn tả các khái niệm với ít dòng mã hơn.

Python là ngôn ngữ có các từ khóa, cú pháp được thiết kế gọn gàng, dễ hiểu. Nó còn hỗ trợ xây dựng cấu trúc và thành phần của các chương trình máy tính bao gồm cả lập trình hướng đối tượng và lập trình chức năng.

dd013 4

 

+ Ưu điểm

 • Nhanh chóng, dễ học cho người mới bắt đầu.

 • Hoạt động được trên nhiều nền tảng và hệ điều hành.

 • Cú pháp được tổ chức tốt, dễ đọc, dễ hiểu.

 • Có cộng đồng lớn.

 • Có thể tái sử dụng các chức năng, module đã thực hiện.

 • Có khả năng viết các ứng dụng đa luồng với API

+ Nhược điểm

 • Không thực sự tốt trong xử lý đa nhiệm.

 • Phạm vi phát triển hẹp hơn so với các ngôn ngữ khác như Java.

 • Khả năng hỗ trợ những website chuyên nghiệp về thương mại điện tử hạn chế, dù là mã nguồn mở trên nền Python cũng thế.

 • Khả năng truy cập các lớp trong cơ sở dữ liệu khá hạn chế.

 • Chậm hơn rất nhiều so với các ngôn ngữ khác như Java.

+ Ai đã sử dụng Python?

 • Yahoo Map

 • Zope Corporation

 • Linux Weekly News

 • Shopzilla

 • Ultraseek

+ Độ phổ biến

Theo Wikipedia, từ năm 2008 Python luôn được xếp trong tám ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất. Đứng thứ ba trong số những ngôn ngữ phổ biến nhất mà cấu trúc cú pháp không dựa trên ngôn ngữ C như C++, C #, Java ...