BẢNG GIÁ ĐẠI LÍ

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LÍ TẠI MAXDESIGN

MAXDESIGN là nhà cung cấp Domain & Hosting chuyên nghiệp lớn nhất Việt Nam với chi phí thấp nhất, là đơn vị thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ nhất thị trường website chuyên nghiệp. Chúng tôi xin giới thiệu mô hình đại lí Domain Hosting Website như sau:

ĐỐI TƯỢNG ĐẠI LÍ

Công ty hoặc các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin

CÁC LỢI ÍCH KHI TRỞ THÀNH ĐẠI LÍ
  • - Đại lí có toàn quyền chủ động giá bán lại dịch vụ của mình.
  • - Được cung cấp control panel để quản lý việc thêm, bớt, sủa, xóa, tìm kiếm, cài đặt cấu hình khi bán host cho khách hàng, ngoài ra còn có mục quản lý ngày hết hạn của khách hàng và nhiều tính năng khác. Có Control Panel khởi tạo tên miền Việt Nam và Quốc Tế.
  • - Dịch vụ hosting tại MAXDESIGN đảm bảo sự ổn định và bảo vệ dữ liệu của khách hàng.
 HÌNH THỨC NẠP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN
- Chuyển khoản
- Cấp đại lí tăng dần dựa trên tổng số tiền đã nạp vào hệ thống.
  • - Chiết khấu giảm giá trực tiếp ngay khi đăng ký dịch vụ
  Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4
Tổng giá trị nạp vào Dưới 10 triệu Từ 10 đến 20 trệu Từ 20 đến 50 trệu Trên 50 triệu
TÊN MIỀN VIỆT NAM        
Đăng kí mới Giảm 8% Giảm 8% Giảm 8% Giảm 8%
Gia Hạn Giảm 5% Giảm 7% Giảm 8% Giảm 8%
TÊN MIỀN QUỐC TẾ        
Đăng kí mới Giảm 5% Giảm 10% Giảm 15% Giảm 20%
Gia Hạn Giảm 5% Giảm 10% Giảm 15% Giảm 15%
DỊCH VỤ HOSTING/EMAIL 
HOSTING/EMAIL RELAY
       
Đăng kí mới Giảm 15% Giảm 20% Giảm 25% Giảm 35%
Gia Hạn Giảm 15% Giảm 20% Giảm 25% Giảm 35%
DỊCH VỤ EMAIL/
SERVER/VPS
       
Đăng kí mới Giảm 10% Giảm 12% Giảm 15% Giảm 20%
Gia Hạn Giảm 5% Giảm 10% Giảm 15% Giảm 20%
DỊCH VỤ MÁY CHỦ
RIÊNG/THUÊ ĐẶT CHỖ
SERVER
       
Đăng kí mới Giảm 3% Giảm 6% Giảm 8% Giảm 12%
Gia Hạn Giảm 3% Giảm 6% Giảm 8% Giảm 12%
         
 DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE Giảm 20% Giảm 30% Giảm 40% Giảm 50%