Template

Nothing to show. You must configure the data source of the widget.

Công ty TNHH TM DV Maxsolutions (MAXSO TRADING SERVICE CO., LTD sau đây gọi tắt là Maxsolutions) cam kết thực hiện các thỏa thuận đã ký kết với khách hàng và đảm bảo cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể trong khả năng cho phép. Khách hàng là được hưởng các quyền lợi như đã cam kết trong các hợp đồng hoặc thỏa thuận dịch vụ và các ưu đãi khác liên quan đến dịch vụ cung cấp. Khách hàng cũng được hỗ trợ, hướng dẫn tham gia dịch vụ và xử lý khó khăn, sự cố đối với các dịch vụ cung cấp. Tuy nhiên, do đặc thù của dịch vụ trên mạng liên quan đến nhiều đối tác, nhiều nhà cung cấp dịch vụ, nhiều hệ thống khác nhau từ phần cứng thiết bị đến phần mềm hệ thống, phần mềm chuyên dụng hoặc phần mềm do khách hàng đưa lên và có thể bị vô tình hoặc cố ý can thiệp bởi các người sử dụng khác ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, Khách hàng phải cam kết chấp nhận và tuân thủ theo đúng các điểu khoản dịch vụ dưới đây.

1. Mô tả dịch vu

Qua dịch vụ do Maxsolutions cung cấp, Khách hàng có thể tiếp cận rất nhiều sản phẩm, dịch vụ khác nhau, trong đó bao gồm các dịch vụ tên miền, dịch vụ đăng tải website, email, các công cụ truyền thông, các dịch vụ tìm kiếm, dịch vụ thiết kế website, dịch vụ phát triển các hệ thống thương mại điện tử, CRM, hệ thống quản trị doanh nghiệp,… (sau đây được gọi là “Dịch Vụ”) qua mạng lưới các đại lý của công ty, có thể được tiếp cận qua nhiều phương tiện truyền thông hoặc thiết bị khác nhau hiện đã được biết tới hoặc sau này sẽ được thiết lập, bao gồm nhưng không giới hạn đối với Mạng Toàn Cầu (World Wide Web) và các dịch vụ có dây và không dây khác. Khách hàng cũng hiểu và đồng ý rằng Dịch Vụ này có thể bao gồm một số thông tin liên lạc của Maxsolutions, ví dụ như các thông báo về dịch vụ, các thông báo về quản trị và Bản Tin Maxsolutions, và các thông tin liên lạc này được coi là một phần trong việc tham gia của Maxsolutions và Khách hàng sẽ không thể từ chối nhận các thông tin này. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng Dịch Vụ được cung cấp theo nguyên tắc “NGUYÊN TRẠNG” và Maxsolutions không chịu trách nhiệm về tính kịp thời, xóa, chuyển giao không đúng hoặc không lưu trữ các thông tin liên lạc của Khách hàng hoặc các thông số thiết lập cụ thể thuộc về cá nhân. Khách hàng chịu trách nhiệm cho việc tiếp cận Dịch vụ, và việc tiếp cận này có thể liên quan tới việc trả phí của bên thứ ba (như phí cho nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc phí đường truyền). Ngoài ra, Khách hàng phải trang bị và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ thiết bị cần thiết để truy cập Dịch vụ.

2. Tài khoản dịch vụ

Khách hàng sẽ nhận được một mật khẩu và tài khoản sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký sử dụng một Dịch Vụ. Khách hàng có trách nhiệm giữ kín mật khẩu và tài khoản, và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của Khách hàng. Khách hàng đồng ý (a) thông báo ngay cho Maxsolutions về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của Khách hàng hoặc bất kỳ trường hợp nào khác vi phạm sự bảo mật, và (b) bảo đảm rằng Khách hàng luôn thoát khỏi tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng. Maxsolutions không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do Khách hàng không tuân thủ quy định tại Mục này.

Maxsolutions cam kết đảm bảo tình trạng tốt nhất cho các dịch vụ cung cấp và phối hợp cùng khách hàng khắc phục các sự cố nói trên trong thời gian sớm nhất. Maxsolutions cam kết hoàn lại tiền trong trường hợp dịch vụ không cung cấp được hoặc hoàn lại một phần tiền trong thời gian dịch vụ bị ngưng trệ không phải vì các lý do từ phía khách hàng.

3. Trách nhiệm

Trong mọi trường hợp, ngoài những yêu cầu vì lý do luật pháp và an ninh chung được mô tả dưới đây, Maxsolutions cam kết không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của khách hàng nếu không được sự đồng ý từ phía khách hàng.

Khách hàng hiểu rằng tất cả các thông tin như: dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm thanh, hình ảnh, video, email hoặc các tài liệu khác (sau đây được gọi là “Nội Dung”), cho dù được đăng công khai hoặc được gửi riêng, là hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của người tạo ra Nội Dung đó. Điều này có nghĩa là Khách hàng, chứ không phải Maxsolutions, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với toàn bộ Nội Dung mà Khách hàng đăng tải, đăng, gửi qua thư điện tử, truyền tải Website hoặc phương thức khác qua Dịch Vụ. Maxsolutions không kiểm soát hoặc theo dõi Nội Dung được đăng qua Dịch Vụ và, vì vậy, không bảo đảm về tính chính xác, nguyên vẹn hoặc chất lượng của Nội Dung đó.

Trong mọi trường hợp, Maxsolutions sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với mọi Nội Dung, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, bất kỳ trường hợp nào tiếp xúc với Nội Dung gây khó chịu, không phù hợp thuần phong mỹ tục, phạm pháp, thậm chí mang tính chất phản động, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại dưới mọi hình thức phát sinh do việc sử dụng Nội Dung được đăng, gửi qua thư điện tử, truyền tải website hoặc phương thức khác qua Dịch Vụ mà khách hàng của Maxsolutions sử dụng. Khách hàng phải tự chịu trách nhiệm và đồng ý không sử dụng Dịch Vụ để:

(a). tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc phương thức khác bất kỳ Nội Dung nào bị coi là bất hợp pháp, nguy hại, đe dọa, lạm dụng, sách nhiễu, có hại, phỉ báng, khiếm nhã, tục tĩu, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm sự riêng tư của những người khác, lật đổ, hận thù, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc gây khó chịu hoặc trái với lợi ích công cộng, trật tự công cộng hoặc sự bình ổn quốc gia trong tất cả các phạm vi pháp lý có liên quan

(b). gây tổn hại cho trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào

(c). mạo nhận với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với bất kỳ viên chức, trưởng nhóm quản lý diễn đàn, hướng dẫn viên, người quản trò hoặc nhân viên nào của Maxsolutions, hoặc tuyên truyền giả dối hoặc bằng cách khác xuyên tạc tư cách của một cá nhân hoặc tổ chức

(d). giả mạo thông tin trong phần đầu thư hoặc sửa đổi các định dạng để che giấu nguồn gốc của bất kỳ Nội Dung nào được truyền tải qua Dịch Vụ

(e). tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền tải website hoặc phương thức khác bất kỳ Nội Dung nào mà Khách hàng không có quyền được truyền đi theo quy định của bất kỳ điều luật nào hoặc theo bất kỳ mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác nào (ví dụ như thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và bảo mật được biết đến hoặc tiết lộ trong các mối quan hệ lao động hoặc theo các thỏa thuận không tiết lộ)

(f). tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền tải website hoặc phương thức khác bất kỳ Nội Dung nào vi phạm các bằng sáng chế, thương hiệu, bí quyết kinh doanh, bản quyền hoặc các quyền sở hữu khác của bất kỳ người nào

(g). tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc phương thức khác các tài liệu quảng cáo, khuyến mại, “thư linh tinh”, “thư rác”, “thư gửi hàng loạt”, “kế hoạch kim tự tháp” không được mong muốn hoặc không được phép, hoặc bất kỳ dạng quảng cáo nào khác

(h). tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền tải website hoặc phương thức khác bất kỳ tài liệu chứa các vi-rút phần mềm hoặc các mã số máy tính khác, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng hoặc phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông

(i). phá rối luồng thông tin liên lạc bình thường, khiến màn hình “chạy” nhanh hơn những Khách hàng Dịch Vụ khác có thể đánh máy, hoặc có hành động gây ảnh hưởng bất lợi tới khả năng của những Khách hàng khác trong việc trao đổi thông tin trực tiếp

(j). gây cản trở hoặc phá rối Dịch Vụ hoặc việc sử dụng của người khác đối với Dịch Vụ hoặc các máy chủ hoặc các mạng liên kết với Dịch Vụ, hoặc không tuân theo các yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định của các mạng được kết nối với Dịch Vụ

(k). cố ý hoặc vô ý vi phạm các điều luật, đạo luật, sắc lệnh, quy chế, nội quy hoặc quy tắc, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với, các quy định, quy tắc, thông báo, chỉ thị hoặc hướng dẫn của bất kỳ cơ quan chức năng, cơ quan của chính phủ hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán quốc gia hoặc các trung tâm giao dịch chứng khoán, ngân hàng khác.

Khách hàng xác nhận và đồng ý rằng Maxsolutions có thể tùy theo quyết định của mình, truy cập, lưu giữ và tiết lộ thông tin tài khoản của Khách hàng và Nội Dung nếu luật pháp quy định như vậy hoặc chúng tôi có lý do để tin rằng việc truy cập, lưu giữ hoặc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý để: (a) tuân theo thủ tục pháp lý, theo yêu cầu của các cơ quan hành pháp, tố tụng; (b) thực hiện quy định này; (c) giải quyết các trường hợp khiếu nại về việc bất kỳ Nội Dung nào vi phạm các quyền của bên thứ ba; hoặc (d) phản hồi yêu cầu của Khách hàng về dịch vụ khách hàng; hoặc (e) bảo vệ quyền, tài sản, hoặc sự an toàn cá nhân của Maxsolutions, những Khách hàng dịch vụ của chúng tôi và công chúng.

TÊN MIỀN

Maxsolutions cam kết đảm bảo quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của Chủ thể trong thời gian đăng ký. Trong mọi trường hợp, Maxsolutions sẽ hỗ trợ khách hàng tối đa trong việc lấy lại tên miền bị mất và/hoặc khắc phục các sự cố liên quan đến tên miền đã đăng ký và sử dụng hợp pháp theo đúng các quy định của pháp luật.

Tên miền thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của chủ thể là tên miền đã đăng ký và trong thời hạn được đóng phí đầy đủ theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

Tên miền hết thời hạn sử dụng mà không đóng phí duy trì sẽ được cấp phát cho các chủ thể khác. Maxsolutions không còn quyền quản lý và trách nhiệm với chủ thể của tên miền không tiếp tục gia hạn.
Việc gia hạn tên miền chỉ được thực hiện kể từ khi Maxsolutions nhận được đầy đủ lệ phí tên miền và hoàn tất việc gia hạn trong vòng 2 ngày làm việc. Maxsolutions không chịu trách nhiệm về việc ngưng trệ hoặc mất tên miền vì lý do chủ thể không đóng lệ phí hoặc đóng lệ phí chậm chễ. Các chủ thể tên miền phải tự quản lý và tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng tên miền của mình. Mọi tên miền hết hạn không còn thuộc sở hữu của chủ thể tên miền cũ nữa.

Để đăng ký gia hạn tên miền, khách hàng phải gửi thông báo đồng ý gia hạn và nộp phí gia hạn tới các chi nhánh hoặc đại lý của Maxsolutions trong toàn quốc trước khi tên miền hết hiệu lực.

Mọi yêu cầu đăng ký, thay đổi, trả lại tên miền đều được xét duyệt trên cơ sở bản khai, văn bản đề nghị có chữ ký và con dấu xác nhận của người có thẩm quyền (đối với tổ chức), có chứ ký và bản sao các giấy tờ tùy thân hợp pháp theo quy định của cơ quan có thẩm quyền (đối với cá nhân).

Maxsolutions liên lạc với chủ thể đăng ký tên miền về các thông tin liên quan đến sự hoạt động của tên miền theo địa chỉ được ghi trên Bản khai đăng ký tên miền. Chủ thể đăng ký tên miền sẽ tự chịu trách nhiệm trong trường hợp địa chỉ khai báo sai, không đúng.

Yêu cầu chuyển đổi tên miền từ Maxsolutions đến nhà đăng ký khác được thực hiện theo những quy định sau: Tên miền đã được đăng ký tối thiểu 30 ngày, hoặc phải còn thời hạn trên 30 ngày, hoàn thiện hợp đồng thanh lý và các khoản nợ (nếu có) tại Maxsolutions.

Với các chủ thể có nhu cầu chuyển đổi tên miền từ nhà đăng ký khác về Maxsolutions cần tuân thủ quy định sau: Tên miền còn thời gian hoạt động bình thường tối thiểu 30 ngày, Hợp đồng chuyển đổi của nhà đăng ký cũ theo mẫu, thanh toán phí chuyển đổi tên miền và phí duy trì 01 năm tiếp theo.
Maxsolutions không thực hiện thủ tục chuyển đổi với những tên miền đang có tranh chấp.

Hủy tên miền. Việc xin huỷ bỏ bản đăng ký tạo lập tên miền mà khách hàng đã gửi đến Maxsolutions chỉ có thể thực hiện trong các trường hợp sau:

– Quý khách hàng chưa thanh toán tiền đăng ký tên miền cho Maxsolutions.

– Quý khách đã thanh toán tiền đăng ký tên miền cho Maxsolutions nhưng Maxsolutions chưa kịp tiến hành quá trình tạo lập tên miền. Trong trường hợp này, quý khách hàng phải chịu chi phí chuyển tiền (nếu quý khách hàng không ở Hà Nội hoặc TP Hồ Chí Minh), chi phí này sẽ được trừ trong tổng số tiền quý khách đã chuyển cho Maxsolutions.

Maxsolutions không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại nào của khách hàng nếu việc yêu cầu huỷ bỏ đăng ký tên miền của quý khách không nằm trong 2 trường hợp trên.

4. Thông tin chung

Mối quan hệ giữa Khách hàng và Maxsolutions sẽ được điều chỉnh bởi hệ thống pháp luật Việt Nam.

Bảo mật thông tin

Điều khoản dịch vụ
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Maxsolutions (MAXSO TRADING SERVICE CO., LTD, sau đây gọi tắt là Maxsolutions) chúng tôi luôn tôn trọng sự riêng tư của bạn, và đó là lý do chúng tôi luôn cam kết bảo vệ những thông tin cá nhân của bạn. Trong tài liệu này, khái niệm “thông tin cá nhân” được hiểu bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn cung cấp, hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn được thu thập theo luật định hiện hành. Mong rằng tài liệu sẽ giúp bạn hiểu rõ những thông tin cá nhân nào mà chúng tôi sẽ thu thập, cũng như cách chúng tôi sử dụng những thông tin này sau đó. Khi bạn truy cập và sử dụng trang web (bao gồm cả việc đăng ký dịch vụ trực tuyến), chúng tôi hiểu rằng bạn hoàn toàn đồng ý với những điều khoản của chính sách này.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Tất cả nội dung bạn xem được trên trang web nhằm phục vụ nhu cầu thông tin của bạn và giúp bạn lựa chọn dịch vụ. Vì thế, bạn được sử dụng trang web mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khi liên quan đến việc đăng ký dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân theo quy định của Nhà nước về việc quản lý chủ thể tên miền. Các thông tin cá nhân được cung cấp nằm trong phạm vi thông tin công khai của chủ thể và thông tin doanh nghiệp, không bao gồm các thông tin riêng tư và các thông tin bí mật (như thông tin thẻ tín dụng, cuộc sống riêng tư).

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Khi bạn cung cấp các thông tin cần thiết, chúng tôi sẽ sử dụng chúng để đáp ứng yêu cầu của bạn, hoặc chúng tôi có thể liên lạc với bạn qua thư từ, email, tin nhắn hay điện thoại; hoặc tuân theo luật định hiện hành, sử dụng các phương tiện trên để giới thiệu đến bạn những sản phẩm, dịch vụ hay chương trình khuyến mãi mới từ Maxsolutions. Khi cung cấp thông tin cho chúng tôi qua trang web này, bạn hiểu rõ và chấp thuận việc thu thập, sử dụng và tiết lộ những thông tin cá nhân nêu trên cho một số mục đích được quy định trong trang này.

Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng các thông tin cung cấp có thể được sử dụng cho các cơ quan chức năng theo yêu cầu của luật định mà không cần phải báo trước. Trình tự và thủ tục cung cấp thông tin của chúng tôi được thực hiện đúng theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Bạn hoàn toàn đồng ý và chấp thuận rằng những thông tin cá nhân bạn cung cấp khi sử dụng trang web có thể được lưu trữ tại trụ sở hay chi nhánh của Maxsolutions, có thể được lưu trữ tại một số máy chủ hiện có hay chưa biết trước cho mục đích vận hành và phát triển trang web cũng như các dịch vụ của Maxsolutions trong và sau thời gian đăng ký.

Nếu bạn đặt hàng một sản phẩm, yêu cầu một dịch vụ hoặc gởi thư phản hồi lên trang web, chúng tôi có thể liên hệ với bạn để có những thông tin bổ sung cần thiết cho việc xử lý hoặc hoàn thành đơn đặt hàng và / hoặc yêu cầu của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin này cho một bên thứ ba mà không được sự cho phép của bạn, ngoại trừ các trường hợp bắt buộc theo quy định của pháp luật hiện hành.

Maxsolutions cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn, không mua bán thông tin cá nhân của bạn cho các công ty khác vì các mục đích khuyến mãi.

4. Cung cấp cho các đơn vị khác

Chúng tôi có thể sử dụng một số đơn vị khác để cung cấp sản phẩm hay dịch vụ cho bạn. Chúng tôi cũng cần trao đổi thông tin cá nhân của bạn đến các đơn vị này để họ hoàn thành yêu cầu của bạn. Những đơn vị này cũng không được phép sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích khác và chúng tôi đồng thời yêu cầu họ tuân theo quy định bảo mật khi tiến hành cung cấp dịch vụ.

5. Ghi nhận thông tin trình duyệt

Đôi khi, thông tin có thể được đưa vào máy tính của bạn để giúp chúng tôi nâng cấp trang web hay cải thiện chất lượng dịch vụ cho bạn. Những thông tin này thường được biết đến dưới dạng các “cookies” mà nhiều trang web hiện cũng đang sử dụng. “Cookies” là những mẩu thông tin lưu trữ trong đĩa cứng hay trình duyệt trên máy tính của bạn, không phải trên trang web. Chúng cho phép thu thập một số thông tin về máy tính của bạn như địa chỉ IP, hệ điều hành, chế độ trình duyệt và địa chỉ của các trang web liên quan.

Nếu bạn không muốn nhận các cookies này, hoặc muốn được thông báo khi các cookies này được đặt vào, bạn có thể cài đặt chế độ trình duyệt của bạn thực hiện điều này nếu trình duyệt của bạn hỗ trợ. Vui lòng lưu ý, nếu bạn tắt chế độ nhận cookies, bạn sẽ không thể truy cập hay sử dụng một số tiện ích trên trang web mà không được xác định trước. Chúng tôi không cố ý hạn chế việc sử dụng của bạn trong tình huống này, đây chỉ là giới hạn trong việc lập trình và xây dựng trang web.

6. Sự an toàn

Khi lập trình trang web, chúng tôi có thể đặt những luật định hợp lý mang tính thương mại để ngăn chặn hành vi truy cập bất hợp pháp và việc sử dụng không thích đáng các thông tin cá nhân của bạn đã gửi cho Maxsolutions thông qua việc sử dụng trang web này. Nếu trang web này hỗ trợ việc giao dịch trực tuyến, nó sẽ được áp dụng một tiêu chuẩn công nghệ được gọi là SSL (Secure Sockets Layer), để bảo vệ tính bảo mật và an toàn trên đường truyền dữ liệu.

Vì luôn có những rủi ro liên quan đến vấn đề cung cấp dữ liệu cá nhân, cho dù là cung cấp trực tiếp, qua điện thoại hay qua mạng internet, hay qua các phương tiện kỹ thuật khác; và không có hệ thống kỹ thuật nào an toàn tuyệt đối hay chống được tất cả các “hacker” và “tamper” (người xâm nhập trái phép để lục lọi thông tin), Maxsolutions luôn nỗ lực tiến hành những biện pháp đề phòng thích hợp đối với từng đặc tính của thông tin để ngăn chặn và giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể khi bạn sử dụng trang web này.

7. Thông tin qua E-mail

Khi bạn đăng ký dịch vụ, địa chỉ e-mail của bạn cung cấp sẽ dùng làm công cụ trao đổi thông tin với bạn. Trước hết bạn hãy chắc rằng bạn cung cấp địa chỉ e-mail hữu dụng đối với bạn trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.

Chúng tôi có thể gởi những thông tin bí mật qua e-mail hay tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ của bạn. Trong trường hợp bạn không còn sử dụng e-mail đã cung cấp, bạn phải báo cho chúng tôi để về việc thay đổi này.

Để bảo vệ bạn, Maxsolutions có thể tạm thời ngưng tiếp nhận yêu cầu qua e-mail bạn đã cung cấp nếu nhận thấy có sự gian lận hoặc thông tin bất thường – cho đến khi chúng tôi liên hệ được với bạn để xác nhận.

8. Phương tiện và công cụ điều chỉnh thông tin cá nhân

Maxsolutions sẽ chủ động hoặc theo yêu cầu của bạn bổ sung, hiệu chỉnh hay tẩy xóa các dữ liệu thông tin cá nhân không chính xác, không đầy đủ hoặc không cập nhật khi bạn còn liên kết với hoạt động của chúng tôi.

Bạn toàn quyền tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình bất kể thời gian nào trên các tài khoản trực tuyến mà bạn được cung cấp. Bạn cũng hiểu rằng chúng tôi vẫn lưu trữ lịch sử thay đổi của bạn vì mục đích quản lý và giải quyết các tranh chấp (nếu có) sau này.

9. Đối tượng “Trẻ vị thành niên”

Maxsolutions từ chối phục vụ cá nhân còn ở độ tuổi Trẻ vị thành niên (do luật pháp địa phương mà bạn cư ngụ quy định) không được quyền mua hay tìm cách sử dụng dựa trên điều lệ hợp pháp khác trên trang web này nếu không có sự chấp thuận của ba/mẹ hay người giám hộ hợp pháp, trừ khi luật pháp địa phương có áp dụng hay cho phép.

10. Các đường liên kết ngoài trang web

Trang web này có thể chứa các đường liên kết đến các trang web khác được đặt vào nhằm mục đích giới thiệu hoặc bổ sung thông tin liên quan để bạn tham khảo. Maxsolutions không chịu trách nhiệm về nội dung hay các hành vi của bất kỳ trang web nào khác.

11. Việc thay đổi quy định

Maxsolutions có thể thay đổi quy định này một cách không thường xuyên, bao gồm việc bổ sung, loại bỏ một phần nội dung hoặc tạm ngưng trang web mà không cần báo trước. Tuy nhiên, nếu quy định này được thay đổi theo hướng có thể gây bất lợi cho bạn, Maxsolutions sẽ cố gắng thông báo về sự thay đổi qua e-mail bạn đã cung cấp hoặc ngay trên trang chủ.

12. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Mọi vấn đề liên quan đến bảo mật thông tin được thực hiện và cam kết bởi Maxsolutions tại các địa chỉ thông báo chính thức trên website Maxdesign.vn này.

THANH TOÁN TẠI VĂN PHÒNG

thanh toan tai van phong

 

Giờ làm việc (từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 làm việc buổi sáng) Sáng: 8h- 11h30 – Chiều : 13h – 17h00

VPGD: 34C Đường HT31, P.Hiệp Thành, Q. 12, TP.HCM

 Hotline: 0901 530 035 - 0932 765 989

Khách hàng cần lưu ý: Khách hàng phải yêu cầu lấy phiếu thu 

 

THU PHÍ TẬN NƠI

 

thanh toan tan noi

Việc thu phí tận nơi, áp dụng trong khu vực nội thành TP. Hồ Chí Minh.

Giờ làm việc (từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 làm việc buổi sáng) Sáng: 8h- 11h30 – Chiều : 13h – 17h00

 TP. Hồ Chí Minh tại các quận:

1, 3, 4, 5, 10, 11, 12 ,Phú Nhuận, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh,Quận 9, Q.Thủ Đức.

Khách hàng cần lưu ý: Khách hàng phải yêu cầu lấy phiếu thu 

 

THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG

 

4fe3f231 Logo MSB chuan zps6cc12189TÀI KHOẢN MARITIME

Tên tk: Công ty TNHH TM DV Max Group
Số tk: 04401010018458
Ngân hàng: Maritime - Chi nhánh Hồ Chí Minh
Chi nhánh Tp. HCM

 

acbTÀI KHOẢN ACB

Tên tk: Nguyễn Phú Quốc
Số tk: 195214889
Ngân hàng: ACB – PGD Ngô Tất Tố

Chi nhánh Bình Thạnh

 

4689c6fb86fb7 logo DongA BankTÀI KHOẢN ĐÔNG Á

Tên tk: Nguyễn Phú Quốc
Số tk: 0109295975
Ngân hàng: Đông Á – PGD Trương Vĩnh Ký

Chi nhánh Tân Phú

 

logo vietcombank moiTÀI KHOẢN VIETCOMBANK

Tên tk: Nguyễn Phú Quốc
Số tk: 0441000720789
Ngân hàng: TMCP ngoại thương Việt Nam (VCB) – Chi nhánh Tân Bình.

 

chucnang1

TUỲ BIẾN GIAO DIỆN TRỰC QUAN

________________

Bạn muốn thay đổi vị trí hay bật / tắt các Modules chức năng. Không cần đến sự hỗ trợ của lập trình viên, thiết kế website chuyên nghiệp Maxdesign sử dụng công nghệ mới tiên tiến nhất - Không cần bất kỳ sự can thiệp nào về lập trình, bạn có thể dễ dàng thay đổi, tuỳ biến giao diện website theo ý muốn chỉ với thao tác tùy chọn thay đổi vị trí các Modules nội dung trực tiếp trên giao diện web.

Vị trí các Modules đã được Maxdesign bố trí hợp lý và có tính thẩm mỹ cao. Nhưng giờ đây bạn hoàn toàn chủ động và  thoả sức sáng tạo trong việc thiết kế một website !

  chucnang2

QUẢN LÝ NỘI DUNG DỄ DÀNG

________________

Tất cả dữ liệu của website như sản phẩm, bài viết... được tạo và quản lý trong trang Admin (Back-end) như thông thường, nhưng toàn bộ phần cấu hình như  Module nội dung, Modules chức năng, Vị trí Modules... có thể thực hiện ngoài Giao diện người dùng (Front-end) một cách trực quan và dễ dàng chỉ với vài click chuột.


 

                                                                      TUỲ CHỈNH GIAO DIỆN VỚI HTML/CSS
________________chucnang4

Nếu bạn có kiến thức về lập trình với ngôn ngữ HTML + CSS, bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa lại giao diện mặc định và thỏa sức sáng tạo cho mình giao diện riêng thông qua các file CSS/HTML được cấp quyền truy cập và chỉnh sửa trực tiếp trong phần Quản trị (Back-end Admin). Bạn hoàn toàn có thể dễ dàng trở thành một nhà thiết kế website chuyên nghiệp.

  

 


chucnang5

 

RESPONSIVE WEBSITE

________________

Tất cả Website chuyên nghiệp tại Maxdesign đều được thiết kế tương thích với tất cả kích thước màn hình của các thiết bị truy cập khác nhau (desktop, laptop, smartphone, tablet) mà không thay đổi đường dẫn giúp tối ưu SEO và thân thiện với các 
công cụ tìm kiếm (Google, Yahoo...)

 


chucnang6

 

QUẢN LÝ NỘI DỤNG DỄ DÀNG TRÊN MOBILE

________________

Bạn có thể cập nhật nội dung cho website, quản lý đơn hàng...dễ dàng hơn bao giờ hết với chiếc smartphone hoặc tablet trong tay bạn. Bạn chụp ảnh sản phẩm và cập nhật lên website mọi lúc mọi nơi. Bởi vì phần Quản trị (Back-end) của website đều được thiết kế Responsive..


chucnang5
WEB-HOSTING TỐC ĐỘ CAO

________________

Với mục tiêu ngày một cải thiện dịch vụ, sản phẩm cung cấp ra ngoài thị trường, Maxdesign đã chuyển toàn bộ hosting sang nền tảng ảo hóa mới đã được nghiên cứu và triển khai là nền tảng ảo hóa LXC, nền tảng này được tối ưu đặc biệt giúp website chạy nhanh hơn nền tảng KVM 57%, độ chịu tải cao hơn, từ đó giúp Google đánh giá website của bạn cao hơn.